wz

S.O.M.R.Á.K.ova redakce

Katka Kotalová - narodila se koncem minulého století, někdy kolem roku 1987 coby prvorozená dcera porodní asistentky Marcely Čápové a inženýra a bohéma předrevolučních Klatov Zbyňka Kotala. Vyrůstala s matkou a jejím druhem na klatovské periferii. Tvorbu redaktorky ovlivnila její rodinná situace. Kromě reportáží ze světa kultury psala melancholické úvahy a vyprávění s pochmurnými náměty. Sama podotkla: „Žiji si tak pohodlně, až je mi z toho smutno.“ Celý život trpěla vleklou nemocí, v té době známou jako „lenost“. Počátek její činnosti je úzce spjat s někdejšími poměry na poli tuzemských muzikálů, jichž byla vytrvalým stoupencem. Již v době svých studií tvořila reportáže z muzikálových pódií, jiných divadelních představení či obecně kulturních akcí, jež publikovala ve Zpravodaji Divadla Broadway a ve středoškolském časopise S.O.M.R.Á.K., jehož se stala v posledním roce studia šéfredaktorkou. Od rané puberty toužila po postu redaktorky celostátních magazínů. V současné době se připravuje k blížící se maturitě a přijímacím testům na FF.

Petra Suková řečená Sukina - narozena roku 1986 našeho letopočtu v královském městě Klatovy jako dcera zdravotní sestry Anny Czenerové a strojníka Jana Suka. Celý život strávila po boku své rodiny v místě svého narození. Prožila nelehké dětství, které bylo poznamenáno šikanou jejího staršího bratra Jana, jenž ji častoval narážkami na její milující kamarádky a neustálými zákazy užívání počítače, čímž jí komplikoval rozvoj její tvůrčí činnosti. S vyznamenáním ukončila povinnou školní docházku, aby navázala studiem na Obchodní akademii v Klatovech, kde dosahovala vynikajících výsledků. Byla zarytým příznivcem tuzemské i zahraniční kinematografie, zaměřovala se obzvláště na historické filmy s romantickou zápletkou. Ve filmu hledala akt a napětí. Až v závěru studia se stala reportérkou školního tisku, v němž vedla rubriku „bijásek“. Debutovala recenzí o filmu Ostrov a zapsala se tak do podvědomí tamějších studentů. O své budoucnosti nemá tato, stále ještě žijící, redaktorka velkých potuch, věří však v úspěšné složení maturitních zkoušek a následných přijímacích řízení na VŠ.

Michaela Jeslínková - narodila se počátkem roku 1987 v Klatovech do rodiny opraváře zemědělských strojů Václava Jeslínka a dělnice Anny Kadlecové. Dětství prožila v malé vesničce Žerovice nedaleko města Přeštice na Plzeňsku v doprovodu milujících rodičů a bratra Vaška. Základní školu navštěvovala v nedalekých Přešticích. Pro své budoucí studium si vzhledem ke chvályhodným výsledkům vybrala právě Obchodní akademii v Klatovech. Ekonomické předměty ji natolik uchvátili, a tak se rozhodla věnovat se mu i nadále a zkusit štěstí na Vysoké škole s ekonomickým zaměřením. Již na střední škole byla mezi svými spolužáky známá svou neskonalou tvrdohlavostí a osobitým přístupem k řešeným problémům. Přestože se literární činnosti se v době svých studií, vyjma povinných domácích slohových cvičení, nevěnovala, v roce 2005 se stala členkou redakce časopisu S.O.M.R.Á.K., kde se zakrátko zadaptovala a rubriku zpráv z oblasti hudby přijala brzy za svou. Byla ovlivněna hudbou Daniela Landy, do nějž se již v raném mládí zamilovala, odrážela se v jejích pohledech na moderní dění na poli soudobé muziky, a která ji provází dodnes.